Over De Advieswinkel

De Advieswinkel is een plek waar mensen terecht kunnen voor een luisterend oor, praktisch advies en informatie met betrekking tot lichte psychische klachten, zoals somberheid en stress. Gratis, vrijblijvend en anoniem. Onder begeleiding van GZ-psychologen bieden psychologiestudenten de bezoekers van De Advieswinkel een luisterend oor en bedenken samen met hen praktische adviezen om uiteindelijk de kwaliteit van leven van bezoekers te verhogen.

De Advieswinkel heeft hierbij als doel om de stap naar hulpverlening te verkleinen en het praten over psychische klachten te normaliseren. Tegelijkertijd biedt De Advieswinkel psychologiestudenten de unieke kans om (extra) praktijkervaring op te doen.

De Advieswinkel is een concept dat is ontstaan vanuit de Nationale DenkTank 2013, met betrekking tot het thema ‘Zorg voor gezondheid’.