Ons team

De Advieswinkel bestaat uit verschillende organen, die samen zorgen dat alles binnen De Advieswinkel wordt geregeld.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vergevorderde psychologiestudenten en recent afgestudeerde basispsychologen. De Advieswinkel wordt geleid door het Bestuur.

 

Studenten

De studenten die bij De Advieswinkel werken, doen dit op vrijwillige basis. Ze zijn gemotiveerd en ze zijn bereid tot persoonlijke reflectie. Zij hebben kennis van klinische gespreksvoering en diagnostische vaardigheden. Hiermee kunnen zij hun vakinhoudelijke kennis in de vorm van psycho-educatie overbrengen aan de bezoekers van De Advieswinkel. Bovendien houden zij de ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg nauw bij en weten zij wat dit betekent in de praktijk.

De studenten zijn vergevorderde (master)studenten psychologie en ontvangen allemaal een uitgebreide training voor het voeren van de gesprekken. Vervolgens worden zij op twee manieren begeleid: maandelijks ontvangen zij werkbegeleiding van onder andere gezondheidszorgpsychologen en bestuursleden: de intervisie en de supervisie. Ook worden er thema-avonden georganiseerd waar zorgprofessionals hun ervaringen delen met de studenten en waarmee wordt bijgedragen aan de kennisverbreding van de studenten.

Commissie van Advies (CvA)

De CvA bestaat uit de bedenkers en oprichters van de Advieswinkel. Ex-bestuursleden zullen hier in de toekomst ook onderdeel van uitmaken. Wanneer het Bestuur raad en advies nodig heeft zal de CvA ingeschakeld worden, die fungeert als een klankbord voor het Bestuur.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is een orgaan binnen De Advieswinkel die het toezicht houdt op het bestuur en monitort of de doelen van de stichting worden gerealiseerd. Waar nodig voorzien zij het bestuur van advies. De RvT weerspiegelt de verbondenheid van de stichting met universiteiten en de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg. Het bestaat momenteel uit een hoogleraar Klinische Psychologie, een Gezondheidszorgpsychologe in opleiding tot Klinisch Psycholoog, de directeur van een vereniging voor de sociale sector en een medewerker van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Liza

unnamed (5)

Bestuur – Voorzitter

Mijn naam is Liza Klok (27) en ik ben voorzitter van De Advieswinkel. Ik onderhoud externe relaties, draag de visie en missie uit en begeleid het bestuur. Momenteel ben ik bezig met het afronden van mijn master Klinische Psychologie in Leiden. Ik geloof in het bevorderen van mentale gezondheid door vroegtijdig een luisterend oor te bieden aan een ieder die dat nodig heeft. Gratis, vrijblijvend en anoniem. Samen met mijn bestuursleden, de RvT en de CvA, zet ik mij hier dan ook voor in.

Annet

unnamed (8)

Bestuur – Secretaris & coördinator vrijwilligers

Mijn naam is Annet Rietsema. Afgelopen jaar heb ik mijn bachelor psychologie gehaald aan de UU. Dit jaar volg ik nog extra vakken (waaronder minor criminologie), werk ik en houdt ik mij bezig met De Advieswinkel. Als secretaris en coördinator vrijwilligers ben ik het aanspreekpunt van de stichting voor de bezoekers en de psycholoogvrijwilligers. Dit houdt in dat als bezoekers een gesprek inplannen, ik contact met hun zal opnemen. Daarnaast verzorg ik de schriftelijke verslaglegging van vergaderingen en contracten. Ook voer ik gesprekken met bezoekers.

Suzan

Bestuur – Penningmeester

Mijn naam is Suzan en ik zit momenteel in het derde jaar van de bachelor Psychologie aan de Universiteit Utrecht, specialisatie klinische- en neuropsychologie. Dit jaar ben ik de penningmeester van De Advieswinkel. Dit houdt onder andere in dat ik een begroting maak, ervoor zorg dat het te besteden geld uitgegeven wordt aan de juiste dingen en dat ik subsidies aanvraag zodat De Advieswinkel financieel gezond blijft. Naast het penningmeesterschap houd ik me ook bezig met de promotie van De Advieswinkel en zet ik me in als psycholoog-vrijwilliger. Ik doe dit met alle liefde en probeer zo een veilige ruimt te bieden en een luisterend oor te zijn. De Advieswinkel biedt toegankelijke hulp voor iedereen en je bent bij ons altijd welkom!

Eva

Bestuur Commissaris Externe Betrekkingen

Mijn naam is Eva Blom en ik ben op dit moment bezig met het afronden van de bachelor psychologie aan de universiteit van Utrecht. Ik volg hierbinnen de klinische specialisatie en en heb mij ook in de arbeidspsychologie verdiept. Samen met Iris zet ik mij in als commissaris externe betrekkingen, waarbij wij ons focussen op het onderhouden en aangaan van samenwerkingen. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt bij De Advieswinkel en hoop hier dit jaar aan bij te kunnen dragen.

 

Iris

Bestuur – Commissaris Externe Betrekkingen

Mijn naam is Iris Beeren en samen met Eva ben ik verantwoordelijk voor het onderhouden van externe betrekkingen. Dit jaar zullen we ons met zijn allen inzetten om De Advieswinkel te helpen groeien met als doel zo veel mogelijk mensen te kunnen helpen mentaal nóg sterker te worden. Iedereen verdient een luisterend oor en door op een toegankelijke en vrijblijvende manier in gesprek te gaan hoop ik dat we veel mensen kunnen helpen. Anderen helpen met oprechte aandacht geeft mij veel energie en daarom zet ik me graag in voor dit prachtige initiatief. Mocht je behoefte hebben aan een gesprekje dan ontvangen we je met open armen en we kijken ernaar uit je te leren kennen!

 

Manon

Bestuur Commissaris PR

Mijn naam is Manon Vollebergh. Vorig jaar juni heb ik mijn master klinische neuropsychologie behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waarna ik aan de slag ben gegaan als psycholoog in de ouderenzorg. Naast mijn werk als psycholoog wil ik graag een bijdrage leveren aan het vergemakkelijken en verkleinen van de stap naar psychologische ondersteuning. Tijdens mijn studie heb ik mij een jaar als psycholoog-vrijwilliger voor De Advieswinkel ingezet en nu ben ik Commissaris PR. Middels onze sociale media kanalen, website, flyers en posters lever ik een bijdrage aan het vergroten van de naamsbekendheid van De Advieswinkel en het verminderen van de taboe die rust op psychologische ondersteuning.

Alana

Psycholoog-vrijwilliger

Iedereen verdient het om hun verhaal te kunnen doen op een veilige, toegankelijke, anonieme manier, waarbij er zonder vooroordelen naar je wordt geluisterd. Hai! Ik ben Alana en studeer klinische psychologie aan de UvA. Als psycholoog-vrijwilliger bij de Advieswinkel is het mijn doel ondersteuning te bieden op weg naar zelfacceptatie en zelfredzaamheid voor problemen waar je tegenaan gelopen bent. Met enthousiasme zet ik mij hiervoor in. Hopelijk tot snel in een gesprek!

Alexandra

Psycholoog-vrijwilliger

Ik ben Alexandra Bors, psycholoog-vrijwilliger bij de Advieswinkel.Dit jaar rond ik mijn Bachelor af in Psychologie. Ik vind het leuk om bij te dragen aan het toegankelijk maken van psychische hulp voor iedereen.

Bianca

Afbeelding1.png16-e1586800909950

Psycholoog-vrijwilliger

Iedereen heeft op zijn tijd een luisterend oor nodig. Ik ben Bianca en zet mij met de rest van De Advieswinkel in om praten over psychische klachten te normaliseren. Vol motivatie neem ik deel aan dit mooie initiatief. Ik hoop dat iedereen zich na een bezoek gehoord voelt, nieuwe inzichten heeft verworven en bruikbare handvaten heeft meegekregen. Misschien tot ziens!

Daniël

advieswinkel foto

Psycholoog-vrijwilliger

Mijn naam is Dani! Als pas afgestudeerde bachelor student in klinische psychologie lijkt dit me de beste manier om in contact te komen met mensen die een luisterend oor zoeken. Verder ben ik een voorstander voor het toegankelijker maken van de passende hulp bij problematiek. Ik streef er naar om samen tot oplossingen te komen voor het probleem waar je tegenaan gelopen bent, of samen te kunnen werken om de drempel te verlagen voor het maken van de vervolgstap.

Dewi

unnamed (6)

Psycholoog-vrijwilliger

Mijn naam is Dewi en ik zit momenteel in mijn laatste jaar van de bachelor psychologie. Ik ben dit jaar psycholoog vrijwilliger geworden en ben dit gaan doen omdat ik mentale gezondheid heel erg belangrijk vindt. ik hoop als vrijwilliger bij te kunnen dragen aan een goede mentale gezondheid als die even wat minder dreigt te zijn!

Eva

Psycholoog-vrijwilliger

Vind je het lastig om over je gevoelens te praten? Ik Eva, als student Psychologie en psycholoog-vrijwilliger, zet me in om met alle liefde jou een luisterend oor te bieden en je een stapje verder te helpen. Dit doe ik samen met de rest van de vrijwilligers. Het mooiste van De Advieswinkel vind ik dat wij het praten over psychische klachten willen normaliseren. We staan open voor iedereen, jong en oud. Wellicht tot snel!

Florine

unnamed (3)

Psycholoog-vrijwilliger

Hoi mijn naam is Florine. Dit jaar rond ik mijn bachelor Psychologie af aan de VU en hierna wil ik de master Klinische neuropsychologie gaan doen. Het concept van de Advieswinkel vind ik erg mooi, omdat het toegankelijk en vrijblijvend is maar ook de mogelijkheid biedt om iemand te helpen met zijn probleem. Met veel enthousiasme draag ik bij aan dit initiatief en hoop ik jou op weg te helpen.

Ilse

Foto Ilse Buur (1)

Psycholoog-vrijwilliger

Hoi! Mijn naam is Ilse Buur, Masterstudent Klinische Neuropsychologie. Ik vind het ontzettend belangrijk dat iedereen toegang heeft tot psychische hulpverlening wanneer hier behoefte aan is, zonder van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Doordat de Advieswinkel gratis, anoniem, vrijblijvend en zonder afspraak gesprekken aanbiedt, wordt dit gewaarborgd. Daarom maak ik graag deel uit van het team, en hoop ik met mijn tot nu opgedane kennis mensen te kunnen helpen.

Itxaso

unnamed (2)

Psycholoog-vrijwilliger

Ik ben Itxaso Visser en ik ben psycholoog-vrijwilliger bij de Advieswinkel. Ik zit nu in mijn master Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Veel mensen die psychische problemen ervaren vinden het moeilijk om hulp te zoeken, omdat de drempel vaak als te hoog wordt ervaren. Daar wilde ik graag iets aan veranderen en om me daarvoor in te zetten ben ik met veel plezier bij de Advieswinkel gaan werken.

Jolien

IMG_1128

Psycholoog-vrijwilliger

Mijn naam is Jolien en ik zet mij met veel passie in als psycholoog-vrijwilliger voor De Advieswinkel. Ik vind het belangrijk dat iedereen een luisterend oor kan vinden wanneer daar behoefte aan is. En dat is waar De Advieswinkel voor mij voor staat: een plek waar je gehoord wordt en waar we met je mee zullen denken op het moment dat je er alleen even niet uitkomt.

Juliëtte

foto

Psycholoog-vrijwilliger

Ik ben Juliette, psycholoog-vrijwilliger bij de Advieswinkel. Dit jaar rond ik mijn Bachelor Psychologie af. Ik vind dat een luisterend oor & bijpassend advies voor iedereen toegankelijk moet kunnen zijn. De Advieswinkel biedt een mogelijkheid om geheel kosteloos een professioneel gesprek te voeren met een psycholoog-vrijwilliger. De zoektocht naar psychische hulp wordt hierdoor een stuk laagdrempeliger. Samen proberen we inzicht te krijgen in jouw probleem, en proberen wij jou de nodige houvast mee te geven.

Lucy

WhatsApp-Image-2020-04-10-at-21.13.23-e1586801199501

Psycholoog-vrijwilliger

Mijn naam is Lucy en ik ben bezig met het laatste jaar van de bachelor Klinische Psychologie. De visie van de advieswinkel om voor iedereen gratis en vrijblijvende hulp te bieden vind ik heel belangrijk en waardevol. Samen met mijn motivatie om anderen te willen helpen, maakt dat ik me graag inzet voor de Advieswinkel!

Maaike

Maaike

Psycholoog-vrijwilliger

Mijn naam is Maaike Schreurs en ik heb vorig jaar mijn bachelor Neurowetenschappen behaald aan de UvA. Nu volg ik het schakeljaar voor de master Klinische Neuropsychologie. Naar mijn mening is de Advieswinkel belangrijk als makkelijk benaderbaar en kosteloos initiatief om psychologische zorg te overwegen voor mensen die anders geen hulp zouden zoeken.

Marjolein

unnamed (1)

Psycholoog-vrijwilliger

Hi, mijn naam is Marjolein en vanaf november 2020 ben ik psycholoog vrijwilliger geworden bij de Advieswinkel. Ik ben hier heel enthousiast over omdat ik het heel belangrijk vind dat psychische zorg laagdrempeliger wordt. Iedereen heeft op zijn tijd een luisterend oor nodig. Ik ga graag met jou in gesprek, zodat we samen op zoek gaan naar oplossingen op weg naar verbetering en ondersteuning.

Maud

Portretfoto

Psycholoog-vrijwilliger

Mijn naam is Maud en ik werk als psycholoog vrijwilliger bij de Advieswinkel. Momenteel ben ik bezig met mijn master Klinische psychologie aan de UvA, waar ik veel voldoening uit haal. Toen ik de Advieswinkel ontdekte werd ik direct enthousiast: er miste een plek waar je gratis, anoniem en vrijblijvend kon praten met mensen die de tijd kunnen nemen om te luisteren. Dit is ook wat ik het leukste vind als vrijwilliger, het feit dat we echt de tijd kunnen nemen om naar mensen te luisteren, met aandacht.

Rebekka

unnamed

Psycholoog-vrijwilliger

Mijn naam is Rebekka en vanaf dit jaar zet ik mij in als Psycholoog Vrijwilliger bij de Advieswinkel! Het werk spreekt mij aan omdat ik naast mijn Bachelor Psychologie (die ik momenteel aan het afronden ben) graag het taboe wat er heerst om psychologische hulp wil doorbreken. Ik zal daarom samen met het team vol passie een luisterend oor bieden, gesprekken voeren en proberen psychologische zorg te normaliseren. Geen enkel probleem of klacht is het niet waard om aandacht te krijgen!

Stance

Stance-e1586801105540

Psycholoog-vrijwilliger

Mijn naam is Stance, psycholoog-vrijwilliger bij de Advieswinkel. Ik zie de gesprekken bij de Advieswinkel als een mogelijkheid om, in een vroegtijdig stadium, bezoekers te helpen om helderheid te scheppen in hun gedachten en gevoelens. Binnen een gesprek streef ik ernaar een veilige en vertrouwde omgeving te creëren om samen tot nieuwe inzichten te komen en de bezoeker weer op weg te helpen.