Ons team

De Advieswinkel bestaat uit verschillende organen, die samen zorgen dat alles binnen De Advieswinkel wordt geregeld.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vergevorderde psychologiestudenten en recent afgestudeerde basispsychologen. De Advieswinkel wordt geleid door het Bestuur.

 

Studenten

De studenten die bij De Advieswinkel werken, doen dit op vrijwillige basis. Ze zijn gemotiveerd en ze zijn bereid tot persoonlijke reflectie. Zij hebben kennis van klinische gespreksvoering en diagnostische vaardigheden. Hiermee kunnen zij hun vakinhoudelijke kennis in de vorm van psycho-educatie overbrengen aan de bezoekers van De Advieswinkel. Bovendien houden zij de ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg nauw bij en weten zij wat dit betekent in de praktijk.

De studenten zijn vergevorderde (master)studenten psychologie en ontvangen allemaal een uitgebreide training voor het voeren van de gesprekken. Vervolgens worden zij op twee manieren begeleid: maandelijks ontvangen zij werkbegeleiding van onder andere gezondheidszorgpsychologen en bestuursleden: de intervisie en de supervisie. Ook worden er thema-avonden georganiseerd waar zorgprofessionals hun ervaringen delen met de studenten en waarmee wordt bijgedragen aan de kennisverbreding van de studenten.

Commissie van Advies (CvA)

De CvA bestaat uit de bedenkers en oprichters van de Advieswinkel. Ex-bestuursleden zullen hier in de toekomst ook onderdeel van uitmaken. Wanneer het Bestuur raad en advies nodig heeft zal de CvA ingeschakeld worden, die fungeert als een klankbord voor het Bestuur.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is een orgaan binnen De Advieswinkel die het toezicht houdt op het bestuur en monitort of de doelen van de stichting worden gerealiseerd. Waar nodig voorzien zij het bestuur van advies. De RvT weerspiegelt de verbondenheid van de stichting met universiteiten en de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg. Het bestaat momenteel uit een hoogleraar Klinische Psychologie, een Gezondheidszorgpsychologe in opleiding tot Klinisch Psycholoog, de directeur van een vereniging voor de sociale sector en een medewerker van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Carine

Bestuur Voorzitter

Carine is voorzitter van de Advieswinkel. Als voorzitter vertegenwoordigt ze de stichting naar buiten toe en coördineert ze de samenwerking tussen het bestuur, de Commissie van Advies, de Raad van Toezicht, de supervisoren en de trainers. Daarnaast is ze momenteel bezig met de master Health and Medical Psychology aan de Universiteit van Leiden. Carine zet zich graag in voor de Advieswinkel om iedereen te mogelijkheid te geven om bijvoorbeeld hun hart te kunnen luchten of een luisterend oor aangeboden te krijgen, en ook op een mogelijkheid te creëren voor psychologie studenten om praktijk ervaring op te doen. 

Anouk

image0

Bestuur – Secretaris & coördinator vrijwilligers

Anouk is de secretaris & coördinator vrijwilligers van De Advieswinkel. Met haar functie focust zij zich onder andere op het inplannen van de gesprekken met bezoekers, mails die binnenkomen voor De Advieswinkel, en contact houden met de vrijwilligers. Daarnaast is ze op dit moment bezig met het afronden van haar bachelor Psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Anouk vind het belangrijk dat psychische klachten genormaliseerd en bespreekbaar gemaakt kunnen worden, daarom zet ze zich graag in voor De Advieswinkel.

Lisa

Bestuur – Penningmeester

Lisa vervult de functie penningmeester binnen het bestuur van De Advieswinkel. Als penningmeester is ze verantwoordelijk voor alle inkomsten en uitgaven van De Advieswinkel en zorgt ze ervoor dat de stichting financieel gezond blijft. Ze zit in haar derde jaar van de studie interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Als bestuurslid zet ik mij in voor het bespreekbaar maken van psychische klachten, omdat iedereen een luisterend oor verdient.

Nathalie

Bestuur – Commissaris Externe Betrekkingen

Nathalie gaat zich dit jaar bezighouden met de externe betrekkingen van De Advieswinkel. Dit houdt in dat ze zich bezig houdt met acquisitie, samenwerkingen en het netwerken. Daarnaast is bezig met het afronden van haar laatste bachelorjaar van de studie Psychologie. Ze vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor mentale gezondheid. Nathalie merkt dat er nog te weinig over mentale gezondheid wordt gesproken terwijl hier wel behoefte aan is. Het is belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt. De Advieswinkel is een prachtig initiatief voor het bieden van een luisterend oor. Zit je ergens mee, of wil je gewoon even aan iemand je verhaal kwijt, kom dan een keer langs voor een vrijblijvend gesprek! Ze heeft veel zin om aan de slag te gaan.

Juliette

Bestuur Commissaris PR

Juliette heeft afgelopen jaar haar bachelor Psychologie afgerond. Als commissaris PR onderhoudt ze de sociale media kanalen en streeft ze ernaar de naamsbekendheid van de Advieswinkel te vergroten, zodat iedereen die de behoefte heeft om met iemand te praten gemakkelijk bij de Advieswinkel terecht komt. Als bestuurslid hoopt ze bij te kunnen dragen aan het verkleinen van de stap naar psychische hulp. Volgens Juliette is geen klacht te klein en hoopt ze dat iedereen zich welkom voelt voor een gesprek bij de Advieswinkel.

Aysa

Psycholoog-vrijwilliger

Een luisterend oor nodig? Behoefte aan een laagdrempelig, maar warm gesprek? Een duwtje in de rug nodig om samen passende oplossingen te vinden voor alledaagse zorgen? Graag helpt Aysa hierbij als psycholoog-vrijwilliger, aangezien zet vindt dat iedereen recht heeft op psychologische hulpverlening en een goed gesprek. Aysa is Masterstudente Medische- en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. Als vrijwilliger vindt ze het belangrijk om écht naar iemand te luisteren, empathie te tonen en ook aandacht te besteden aan sterktes en succeservaringen. Aysa kijkt er naar uit om samen een stap te kunnen maken, hoe klein of groot deze ook is!

Tera

IMG_3452

Psycholoog-vrijwilliger

Tera is 21 jaar en psychologiestudent in Utrecht. Dit jaar is ze voor het tweede jaar vrijwilliger bij de Advieswinkel, omdat ze vorig jaar met veel enthousiasme gesprekken heeft gevoerd met verschillende mensen. Aankomend jaar blijft Tera inzet tonen voor de Advieswinkel en is ze met een luisterend oor aanwezig voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek.

Marjolein

Marjolein

Psycholoog-vrijwilliger

Marjolein is sinds november 2020 psycholoog vrijwilliger bij de Advieswinkel. Ze is hier heel enthousiast over, omdat ze het belangrijk vindt dat psychische zorg laagdrempeliger wordt. Iedereen heeft op zijn tijd toch een luisterend oor nodig? Bij de Advieswinkel kan dit en zijn we er voor je. Marjolein gaat graag met je in gesprek om samen te zoeken naar oplossingen op weg naar verbetering en ondersteuning.

Yascha

IMG_3442

Psycholoog-vrijwilliger

Yascha volgt momenteel de master Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze vindt het belangrijk dat psychische zorg laagdrempelig en makkelijk te bereiken is, en hier helpt ze graag aan mee. Yascha heeft er vertrouwen in dat er altijd een oplossing is, en samen gaan we die vinden!

Eline

IMG_3443

Psycholoog-vrijwilliger

Eline is op dit moment bezig met de master Arbeids- en Organisatie Psychologie en daarnaast de master Klinische Psychologie. Naast haar studie wilt ze zich graag verder ontwikkelen en inzetten om anderen een steuntje in de rug te bieden als zij vastlopen. Ze is blij om dat bij de Advieswinkel te kunnen doen! Eline denkt dat het belangrijk is om te kunnen delen waar je mee zit hoe groot of klein dat ook is. Zelf heeft ze ook vaak genoeg gemerkt hoe erg dat kan opluchten! Ze hoopt dat jij je ook zo gaat voelen als je bij ons langs bent geweest.

Lotus

Psycholoog-vrijwilliger

Lotus is momenteel tweede jaar Psychologie student aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze vindt de studie mega interessant en wilt dit graag ook in de praktijk toepassen. De Advieswinkel geeft haar de mogelijkheid en ze is heel enthousiast hierin een steentje bij te dragen. Lotus luistert graag naar jou en zal rustig en doelgericht met jou aan de slag gaan. Voel je welkom om het gesprek aan te gaan. 

Shada Shirazi

Trainer

Shada is Gezondheidszorgpsycholoog. Zij is behandelaar en werkt met evidence-based behandelinterventies zoals cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR. Zij werkt als regiebehandelaar met traumapatiënten, eetstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Naast haar werk als behandelaar werkt zij als hoofdtrainer bij De Advieswinkel Academy. Zij is medeoprichter van Stichting De Advieswinkel en lid van de Raad van Toezicht. De reden dat Shada De Advieswinkel heeft opgericht is om de kloof te overbruggen tussen het gebrek aan klinische ervaring tijdens de studie psychologie en het werken als psycholoog na de Master. Tegelijkertijd wil zij preventief laagdrempelige psychische hulp aanbieden voor wie behoefte heeft om zijn of haar gedachten te structureren. Shada is Midden-Oosten liaison bij PsyGlobal. In deze functie koppelt zij patiënten met een culturele linguïstische achtergrond uit het Midden-Oosten aan therapeuten uit dezelfde contreien.

Diewertje van de Meeberg

Trainer

Diewertje is sinds 2018 trainer bij de Advieswinkel, waarbij ze met name tijdens de selectiedagen aanwezig is om nieuwe aspiranten/medewerkers op te leiden op het gebied van gesprekstechnieken. Ze vindt het ontzettend leuk om anderen wat te leren waarmee zij op hun beurt weer mensen mee kunnen helpen. Net als veel studenten die werken bij de Advieswinkel heeft Diewertje de opleiding gedaan tot (Arbeid & Organisatie) psycholoog. In het dagelijks leven werkt zij bij Formorrow als Academy Coördinator, waar ze zich bezighoudt met het organiseren, maken en geven van trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling gericht op IT’ers. Diewertje is een trainer die graag leert van haar trainees, waardoor ze altijd het dialoog met mensen aangaat. Ze denkt en helpt graag vanuit iemand talent en kracht om persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen. Daarom vindt ze dat de Advieswinkel een belangrijke plek in de maatschappij verdient, omdat iedereen hulp en persoonlijke aandacht moet kunnen krijgen!

Anita Joosstens

Train-de-Trainer

Anita is geregistreerd supervisor, (emotie/life/loopbaan)coach, seniortrainer, social worker en organisatieadviseur. Zij werkt al dertig jaar in de jeugdzorg, GGZ, en het onderwijs. Zij heeft zich gespecialiseerd in professionele gespreksvoering. Zowel in de basisvaardigheden als geweldloze communicatie, motiverende en oplossingsgerichte gespreksvoering. Naast de Kindertelefoon werkt zij als zelfstandige vanuit haar eigen praktijk. Zij heeft bij de start van de Advieswinkel meegedacht over het opzetten van de vrijwilligersorganisatie, de trainingsopzet en heeft de trainers van de Advieswinkel getraind. Zij is een gepassioneerd trainer die met groot plezier anderen leert zich verbaal en non verbaal te uiten. Die gedrevenheid vindt zijn oorsprong in haar jeugd waar zij het moeilijk vond om anderen te laten weten hoe het er bij haar van binnen uitzag, waardoor zij zich alleen voelde. Het werd haar weg om anderen dit technische vakmanschap in gesprekstechnieken en meerdere manieren van contact maken, bij te brengen. Zij is ervan overtuigd dat daardoor respectvoller, met behoud van de eigen kracht van de cliënt gewerkt kan worden. 

Esther Hemelrijk

Supervisor

Esther is GZ-psychologe en cognitief gedragstherapeut. Naast haar werk bij Grip Psychologen, is ze al jarenlang supervisor bij de Advieswinkel. Als behandelaar werkt ze veel met angststoornissen, trauma en persoonlijkheidsproblematiek. In het begin van haar werkende leven heeft ze vooral veel verschillende werkvelden willen uitproberen. Zo heeft ze ervaring opgedaan bij opnameklinieken, verslavingszorg, seksuologie, zelfmoordpreventie en deeltijdbehandelingen. Esther merkte dat haar hart het meest ligt binnen het ambulante veld. Naast behandelen, vind ze het ontzettend leuk om nieuwe psychologen op te leiden. De groepssupervisies bij de Advieswinkel doet ze met veel plezier. Ze vindt de opzet van de Advieswinkel een mooi concept om aan mee te werken en wordt blij van het enthousiasme van de vrijwilligers. Ze vindt het fijn om in de supervisie actief aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door het doen van rollenspellen. Daar leer je het meeste van!

Muriël Lindeijr

Supervisor

Muriël is GZ-psycholoog en momenteel werkzaam bij het NPI, specialist in persoonlijkheidsproblematiek. Eerder heeft ze gewerkt op de afdeling van Altrecht die zich specialiseert in de behandeling van psychosomatische problematiek. Tijdens haar studie psychologie heeft ze zich met veel plezier ingezet als psycholoog-vrijwilliger vij de Advieswinkel. Nu is Muriël binnen de Advieswinkel beschikbaar voor supervisie en begeleiding voor de huidige psycholoog-vrijwilligers. 

Foto: Wolf Mulder

Esther Haaijema

Supervisor

Esther is psychotherapeut bij een GGZ-instelling waar ze zich al meer dan 10 jaar voornamelijk bezighoudt met persoonlijkheidsproblematiek. Ze gebruikt zowel methoden uit de MBT, SFT en TFP en werkt veelal met groepen. Daarnaast is ze actief voor PsyGlobal, waar ze proberen anderstaligen beter psychologische hulp te bieden door de inzet van buitenlandse psychologen. Bij de Advieswinkel verzorgt Eshter samen met anderen de supervisie avonden. 

David Koetsier

Raad van toezicht

David is huisarts in Amsterdam-Noord sinds 2005. Verder zet hij zich in voor thema's die zorg en welzijn verbinden en waar leefstijl en preventie samenkomen. Zijn praktijk website is www.jonkerkoetsier.nl.