Over de Advieswinkel

Missie & visie

Stichting de Advieswinkel is een vrijwilligersorganisatie die de stap naar psychische hulpverlening wil verkleinen en het praten over psychische klachten wil normaliseren. Dit doen we door gratis, anoniem en vrijblijvend tot wel vijf gesprekken aan te bieden met vergevorderde psychologiestudenten. Iedereen kan er zonder afspraak terecht voor een goed gesprek en om gebruik te maken van de inhoudelijke vakkennis van onze psycholoog-vrijwilligers. De getrainde psychologiestudenten verhelderen samen met jou het probleem en komen gezamenlijk tot praktische adviezen. Tevens kan je bij onze vrijwilligers terecht voor meer informatie betreffende psychische klachten en informatie over zorgaanbod in de buurt.

De drempel verlagen

De praktijk leert dat mensen met lichte problematiek als eenzaamheid of studiestress vaak jaren met hun klachten rondlopen voordat ze de stap nemen om naar de huisarts of psycholoog te gaan, onder het motto van “ik ben toch niet gek?!” of zorgen over hoge kosten van psychische hulpverlening. Dit zorgt geregeld voor hoger ziekteverzuim en verergering van de klachten, wat ertoe kan leiden dat therapie langer duurt. De Advieswinkel streeft ernaar om deze problemen eerder te signaleren en een luisterend oor te bieden. Hierdoor word je eerder geholpen en worden hoge kosten vermeden. De Advieswinkel wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van haar bezoekers en wil progressie naar ernstiger vormen van ziekte voorkomen door vroegtijdig een vertrouwelijk gesprek te bieden.

Psychologiestudenten

Daarnaast wil de Advieswinkel een kans geven aan talentvolle psychologiestudenten, zodat zij tijdens hun studie meer praktijkervaring op kunnen doen. Het opdoen van praktijkervaring blijkt vaak lastig te zijn voor de studenten (klinische) psychologie, door het grote aanbod aan studenten en het kleine aanbod aan relevante werkplekken. De Advieswinkel biedt ruimte en training aan psychologiestudenten om hun gespreksvaardigheden verder te ontwikkelen en praktijkervaring te vergroten onder begeleiding van psychologen en onder supervisie van GZ-psychologen.

Waarom is de Advieswinkel opgericht?

De praktijk leert dat mensen met lichte problematiek als eenzaamheid of studiestress vaak jaren met hun klachten rondlopen voordat ze de stap nemen om naar de huisarts of psycholoog te gaan, onder het motto van 'ik ben toch niet gek?!' of zorgen over hoge kosten van psychische hulpverlening. Dit zorgt geregeld voor hoger ziekteverzuim en verergering van de klachten, wat ertoe kan leiden dat therapie langer duurt. De Advieswinkel streeft ernaar om deze problemen eerder te signaleren en een luisterend oor te bieden. Hierdoor word je eerder geholpen en worden hoge kosten vermeden. De Advieswinkel wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van haar bezoekers en wil progressie naar ernstiger vormen van ziekte voorkomen door vroegtijdig een vertrouwelijk gesprek te bieden.