We hebben het allemaal weleens meegemaakt. Op sommige momenten in ons leven vragen we ons af of we het goed genoeg doen of in staat zijn om alle onzekerheden aan te kunnen die zich kunnen voordoen naarmate we ouder worden. We ervaren gevoelens van zelftwijfel…