Nieuw studiejaar, nieuwe kansen! Dit jaar altijd op tijd beginnen met studeren voor een tentamen, alle opdrachten goed bijhouden en dit goed combineren met werk en je sociale leven. Met een voornemen komen is makkelijk, maar het volhouden daarvan is vaak toch erg lastig. Het uitstellen is vaak toch net te makkelijk, het feestje te gezellig en die ene extra dienst bij je werk zal waarschijnlijk ook het verschil niet maken. Vaak blijken je goede voornemens voor het studiejaar dan toch niet zo’n prioriteit te hebben en lukt het niet of nauwelijks om deze voor langere tijd vol te houden.

Hoe komt het dat het lastig vol te houden is?

Psychologisch onderzoek laat zien dat menselijk gedrag niet alleen voortkomt uit rationeel denken, maar ook door vele andere processen waar we onszelf niet altijd geheel bewust van zijn en die het volhouden lastig kunnen maken. Zo zullen verleidingen blijven bestaan, ervaren mensen zaken in het heden als meer belonend dan zaken in de toekomst en weegt de mens verlies zwaarder dan een beloning. Dat ene feestje zal dus blijven bestaan, op korte termijn meer beloning opleveren en het feestje moeten missen voor een belangrijk tentamen zal op het moment van de keuze zwaarder voelen dan het behalen van je tentamen in de toekomst.

Hoe goede voornemens wel vol te houden

Allereerst is het belangrijk om bij goede voornemens na te gaan of het doel voor jezelf aantrekkelijk, haalbaar en uitdagend is. Wanneer het doel door een ander ingefluisterd is kan het een goed doel zijn, maar als dit niet bij je past zal het erg lastig zijn om het doel te behalen. Ook is het belangrijk om voor jezelf een realistisch doel op te stellen. Vaak zijn doelen erg groot zoals ‘iedere dag optimaal presteren’, waardoor de kans klein is dat het doel wordt behaalt. Dit zorgt voor gevoelens van frustratie en teleurstelling. Haalbare, maar uitdagende voornemens zijn dan ook van belang om het vol te houden. Een voorbeeld hiervan kan zijn: ‘mijn studieopdrachten op tijd inleveren’. 

De WOOP-methode kan helpen bij het stellen van deze haalbare en uitdagende voornemens.

De WOOP-methode

Stap 1: Wish (wens)

Zoek een rustige plek, zet je mobiel uit en sluit je ogen. Concentreer je een paar minuten volledig op het doel dat je wilt bereiken. Probeer dit doel zo concreet mogelijk te omschrijven, dus bijvoorbeeld niet ‘goed presteren op mijn studie’ maar ‘dit jaar al mijn studiepunten halen’. 

Stap 2: Outcome (uitkomst)

Heb je het doel duidelijk voor jezelf? Probeer je dan nu zo levendig mogelijk voor te stellen wat het behalen van dit doel jou zal opleveren. Let hierbij vooral op de fijne gevoelens die bij het behalen van dat doel horen.

Bij deze stap is het belangrijk om niet te streng voor jezelf te zijn en echt even te dromen: hoe gedetailleerder en meer belonend je slagingsfantasie is, hoe sterker je gevoel erbij zal zijn. Dat maakt dan je motivatie nog sterker. 

Stap 3: Obstacle (hindernis)

Als het goed is weet je, wanneer je bij deze stap bent aangekomen, precies welk doel je wilt behalen en waarom. Het is bij deze stap van belang om die overtuiging om te gaan zetten in praktische stappen. 

Vraag jezelf af wat jou het meest hindert bij het realiseren van dit doel. Waarom is het bijvoorbeeld tot op heden nog niet gelukt en waar wordt jij bijvoorbeeld door tegengehouden?

Graaf hiervoor in je geheugen naar concrete situaties waarin je niet deed wat je eigenlijk had willen doen. Waardoor kwam dit? Wie was er bij je, wat was je aan het doen, hoe voelde je je? Het is belangrijk om hierbij concreet te zijn, dus geen algemene antwoorden als: ‘ik had geen zin’. Wanneer je dit goed doet, kom je tot inzichten waardoor je verder kunt. Een voorbeeld van een inzicht dat je zou kunnen krijgen is: ‘meldingen op mijn telefoon halen mij steeds uit mijn concentratie’.

Stap 4: Plan

Voor de laatste stap maken we gebruik van kennis uit de motivatiepsychologie: de implementatie-intentie ofwel het als-dan-plan. In dit plan formuleer je kort en bondig wat je voortaan precies gaat doen om je toch aan je voornemen te houden wanneer er een hindernis op je pad komt. Daarbij verwerk je de hindernis in het als-gedeelte van de zin, en het gedrag waarmee je de hindernis voortaan zult omzeilen in het dan-gedeelte.

Dit zal helpen bij het sneller herkennen van hindernissen en je gedrag dan op de juiste wijze aan te passen. Een voorbeeld van een als-dan-zin kan zijn: ‘Als ik tijdens het studeren toch op mijn mobiel wil gaan kijken, dan leg ik mijn telefoon in een andere kamer’.

Maak een afspraak

Wil jij met iemand sparren over jouw goede voornemens en hoe deze vol te houden? Of is er een ander onderwerp waarover jij graag met iemand zou willen praten? Plan dan een afspraak in bij De Advieswinkel. Een afspraak bij De Advieswinkel is gratis, vrijblijvend en anoniem.