Het bestuur van de Advieswinkel

Supervisoren


Voorzitter: Nathalie Heijkoop

Nathalie is basispsycholoog. Tijdens haar studie heeft zij zich gespecialiseerd in de klinische en medische psychologie. Als voorzitter van de Advieswinkel is Nathalie eindverantwoordelijk voor de stichting. Ze buigt zich over de visie en missie van de Advieswinkel. Samen met de rest van het bestuur, de Raad van Toezicht en de Commissie van Advies bepaalt zij het beleid van de Advieswinkel. Daarnaast onderhoudt Nathalie de externe contacten van de Advieswinkel en tracht zij het netwerk van de Advieswinkel te verbreden. Ook regelt ze de supervisie, waarin GZ-psychologen de psycholoog-vrijwilligers begeleiden. Tenslotte monitort Nathalie de bezigheden van de overige bestuursleden.

Contact: voorzitter@de-advieswinkel.nl


Secretaris & Coördinator Vrijwilligers: Carina Post

Carina is basispsychologe, gespecialiseerd in de klinische ontwikkelingspsychologie. Als secretaris & coördinator vrijwilligers is Carina het aanspreekpunt van de stichting voor bezoekers en de psycholoogvrijwilligers. Zij ziet erop toe dat alle vrijwilligers de handvatten krijgen toegereikt om een goede gesprekskwaliteit te waarborgen. Dit begint al bij de selectie van de juiste psycholoogvrijwilligers en na in dienst treding van de vrijwilligers worden er diverse thema-avonden georganiseerd ter uitbreiding van de kennis. Daarnaast onderhoudt Carina de website en verzorgt zij de schriftelijke verslaglegging van vergaderingen en contracten.

Contact: secretaris@de-advieswinkel.nl


Penningmeester & Coördinator Promotie: Tristan Renkema

Tristan werkt als basispsycholoog bij Invivo Clinics te Amstelveen. Hij behandeld mensen met diverse soorten problematiek waaronder angst- en stemmingsstoornissen, met behulp van Acceptance and Commitment therapy. Als penningmeester houdt Tristan de verantwoording over de financiën van de Advieswinkel. Op de korte termijn houdt dit in dat hij de uitgaven van de Advieswinkel bijhoudt en declareert bij subsidievertrekkers. Voor de lange termijn houdt hij zich vooral bezig met fondsenwerving, het aansturen van begrotingen en kijkt hij waar de Advieswinkel het best in kan investeren. Ten einde het financiële overzicht te bewaren wordt ook ieder jaar het jaarverslag door de penningmeester gemaakt. Daarnaast houdt Tristan zich bezig met promotie van de Advieswinkel. Werkzaamheden bestaan onder anderen uit het schrijven en uitvoeren van een promotieplan, het ontwerpen en verspreiden van promotiemateriaal en het benaderen van externe partijen voor mogelijkheden tot promotie. Dit gebeurt allemaal in samenwerking met de vrijwilligers, die Tristan aanstuurt op het gebied van promotie.

Contact: penningmeester@de-advieswinkel.nl


Esther Hemelrijk, GZ-psycholoog & cognitief gedragstherapeut i.o.

Naast mijn werk bij PsyQ, ben ik supervisor bij de Advieswinkel. Als behandelaar werk ik veel met angststoornissen, ADHD en trauma. In het begin van mijn werkende leven heb ik vooral veel verschillende werkvelden willen uitproberen. Zo heb ik ervaring opgedaan bij opnameklinieken, verslavingszorg, seksuologie, zelfmoordpreventie en deeltijdbehandelingen. Ik heb gemerkt dat mijn hart het meest ligt binnen het ambulante veld. Naast behandelen, vind ik het ontzettend leuk om nieuwe psychologen op te leiden. Ik heb stagiaires begeleid en ben ook werkbegeleider voor basispsychologen. De groepssupervisie bij de Advieswinkel doe ik met veel plezier. Ik vind de opzet van de Advieswinkel een heel mooi concept om aan mee te werken en word blij van het enthousiasme van de vrijwilligers. Ik vind het fijn om in de supervisie actief aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door het doen van rollenspelen. Naar mijn idee leer je daar het meeste van.José de Jager, GZ-psycholoog i.o. tot specialist

Ik werk als GZ-psycholoog en onderzoeker bij GGZ Noord Holland Noord. Ik vind dat ik het aller mooiste vak ter wereld heb. Ik mag met mensen meedenken over lastige zaken, en zo voor een klein stukje meelopen om hun levenspad. Wat een eer. Tegelijkertijd vind ik het ook een moeilijk vak en is het soms zoeken op welke manier ik iemand kan helpen vinden wat er nodig is. Deze puzzel is tegelijkertijd ook prachtig om te leggen. Gezamenlijk puzzelen, bijvoorbeeld in de supervisie, kan hierbij erg goed werken.


Rob van Grunsven, klinisch psycholoog

Sinds maart 2016 als klinisch psycholoog verbonden aan een FACT-team in Hoorn, GGZ Noord-Holland-Noord, dat gespecialiseerde, outreachende zorg en behandeling biedt aan patiënten met ernstige psychische aandoeningen. Daarvoor heb ik ruim 15 jaar gewerkt in ambulante teams en FACT-teams in Altrecht, in Utrecht waar ik ook woon. Ik ben ook psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR- therapeut. Mijn specialisme is de behandeling van psychose. Ik ben ooit (in de vorige eeuw…) begonnen in De Koepel in Arnhem en heb een aantal jaren als (basis)psycholoog in verschillende gevangenissen gewerkt en als behandelcoördinator in een tbs-instelling. Daar heb ik ook mijn BIG-registraties behaald. Daarna heb ik jaren gewerkt in een open klinische afdeling in GGZ Centraal Nederland voordat ik de overstap maakte naar de ambulante psychiatrie. Naast mijn huidige FACT-werkzaamheden in Hoorn, ben ik sinds kort betrokken bij mental health projecten in Roemenië/Moldavië en Kroatië waar ik o.a. workshops verzorg in CGT voor psychose. Als docent ben ik aangesteld bij RINO Utrecht voor de PIOG en de GIOS- opleidingen. Als supervisor en werkbegeleider ben ik betrokken bij die opleidingen en heb jarenlang supervisie verzorgd voor de AIOS-opleiding. En natuurlijk ook actief betrokken geweest bij de stagebegeleiding van master studenten psychologie.

Kim Helmus, GZ-psycholoog

Ik ben GZ-psycholoog, docent bij de GZ-opleiding, bestuurder van Wat Doe Jij? en vanuit de Raad van Toezicht en als supervisor betrokken bij de Advieswinkel. De Advieswinkel als initiatief draag ik een warm hart toe, de betrokkenen slaan een brug tussen mensen in de stad die last hebben van eenzaamheid en vervelende gevoelens en jongeren die net tools in handen hebben gekregen om mensen te leren omgaan met deze gevoelens. Het project destigmatiseert door voorlichting en contact en brengt mensen met elkaar in verbinding. Ik heb zelf als behandelaar een speciale interesse voor behandeling van psychotische klachten, acceptance and commitment therapie, traumabehandeling en het aanpakken van negatieve (zelf)oordelen in en om de GGZ. In 2012 reisde ik de wereld rond en interviewde ik mensen met de vraag: wat werkt om mensen positiever met elkaar in contact te laten zijn, zonder oordelen? Het belangrijkste antwoord kwam van Antonio ervaringsdeskundige uit San Francisco, een zeer bevlogen warm persoon met een waslijst aan diagnosen en bestempelingen achter zijn naam. Hij zei: ‘We’ve got to stop categorizing. It’s not ‘us’ and ‘them’ you know, “clinicians and clients”, its us people, whe’re all in this together and we all have to be health managers. Talk to people, make contact and you’ll be suprised’. Deze boodschap proberen we vanuit Stichting Wat Doe Jij? aan de wereld kenbaar te maken. Ik ben dankbaar om dit werk te mogen vervullen. Er zijn voor mensen die worstelen met het emoties, nare gedachtenstromen of vervelende ervaringen en onvervulde wensen. Een van de mooiste momenten ervaar ik wanneer mensen na of vaak zelfs in een donkere periode een glinstering in hun ogen krijgen waar hoop uitstraalt. Daarna is alles weer mogelijk.

Social media

Facebook

>LinkedIn

>Twitter


Bestuurs foto's: Lotte Stierhout