Hoe ziet een gesprek bij de Advieswinkel eruit?

Ook naar de Advieswinkel is voor veel mensen nog best een stap. Vaak is het voor het eerst, of voor het eerst in lange tijd dat je met iemand over je probleem praat. En dan ook nog met een volledige vreemde! Het is dan misschien fijn om te weten hoe zo’n gesprek gaat.

Wie voert het gesprek?

Gesprekken bij de Advieswinkel worden altijd gedaan door twee vrijwilligers. Eén van de vrijwilligers leidt het gesprek, en de tweede kijkt mee en vult aan waar wenselijk. De tweede vrijwilliger let vooral op de gespreksleider, om achteraf feedback te kunnen geven op de gespreksvoering. De vrijwilligers zijn allemaal in de laatste fase van hun studie Psychologie of Pedagogiek of onlangs afgestudeerd in die richting. Alle vrijwilligers worden nauwkeurig geselecteerd en getraind. Je zit dus aan tafel met twee goed voorbereide, jonge basispsychologen (in opleiding).

Hoe verloopt het gesprek?

Het gesprek zal altijd beginnen met een korte introductie van de Advieswinkel. Het is belangrijk om goed duidelijk te hebben wat er bij de Advieswinkel wel en niet kan. De Advieswinkel doet geen behandeling of doorverwijzing. Wel kunnen onze vrijwilligers je helpen met je probleem in kaart te brengen, een weg te vinden naar passende hulp of een luisterend oor te bieden. De vrijwilligers gaan met jou in het gesprek op zoek naar een klein, haalbaar doel waar je direct al iets mee kunt. Misschien is dat een moeilijk gesprek voorbereiden, of de voor- en nadelen van een ingewikkelde keuze eens op een rij zetten. Met dat kleine doel werk je samen met de vrijwilligers aan een zo concreet mogelijk plan om dit doel te bereiken. In 45 minuten proberen we zo ver mogelijk te komen. En als dat niet genoeg is, kun je gewoon nog een keer terugkomen.

Afronding gesprek

Het gesprek duurt maximaal 45 minuten. Daarna zal de vrijwilliger je vragen om een korte tevredenheidsvragenlijst in te vullen, zodat we de kwaliteit hoog kunnen houden en bij kunnen sturen waar nodig. We vragen een aantal demografische gegevens, die we gebruiken om ons aanbod goed af te kunnen stemmen op de doelgroep die ons bereikt. Je hoeft nooit je naam of adres op te geven, het blijft altijd anoniem. Mocht je nog een afspraak willen maken, kunnen wij op basis van je eerdere bezoekdatum het nummer dat je had gekregen weer ophalen, en het korte verslag van het eerdere gesprek er weer bij halen. Zo hoef je niet opnieuw te beginnen.

Nog vragen?

Heb je nog vragen? Je kunt altijd contact opnemen. Kijk hiervoor op de pagina ‘Contact en openingstijden’.