Hoe werkt dat, naar een psycholoog?

Het Nederlandse gezondheidszorgstelsel kan best ingewikkeld zijn. Zeker ook voor psychische zorg. De overheid wil dat mensen met psychische problemen passende geestelijke gezondheidszorg (GGZ) krijgen op de juiste plaats. Sinds 2014 is hiervoor een nieuw stelsel ingevoerd. De psychische zorg is hierbij opgedeeld in stukken. Preventieve zorg wordt door gemeentes aangeboden, lichte psychische klachten worden behandeld bij de huisarts of in de basis-GGZ, en met ernstige psychische klachten kun je bij de specialistische GGZ terecht. Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen.

<Terug

Preventie

Preventie binnen de GGZ wordt gefinancierd door de gemeente, en is gratis voor jou als inwoner. Preventieve zog richt zich op het voorkómen van psychische problemen en het bevorderen van de psychische gezondheid. Het verschilt per gemeente wat er wordt aangeboden. Je kunt hierbij denken aan cursussen, voorlichting of inloopspreekuren. In Amsterdam zijn de belangrijkste aanbieders van preventieve psychische zorg Prezens en PuntP.


Huisarts en POH-GGZ

De huisarts is het eerste aanspreekpunt in de GGZ. Sinds 2007 worden huisartsen daarbij ondersteund door een praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Als je bij de huisarts aangeeft dat je last hebt van psychische klachten, krijg je vaak eerst een gesprek bij de POH-GGZ. Deze kijkt samen met jou of een aantal gesprekken met de POH-GGZ voldoende is, of dat een verwijzing naar de basis-GGZ of de specialistische GGZ nodig is. De POH-GGZ is er voor lichte klachten, zoals slaapproblemen, angstklachten en eenzaamheid. Omdat de POH-GGZ onder de huisartsenzorg valt, zijn er geen kosten verbonden aan de behandeling.


Generalistische basis-GGZ

De generalistische basis-GGZ (BGGZ) geeft kortdurende zorg voor milde psychische klachten. Denk bijvoorbeeld aan angstklachten of somberheid. In de basis-GGZ word je meestal behandeld door een psycholoog, in 4 tot 12 sessies. Soms wordt er ondersteunende medicatie voorgeschreven door een psychiater. Voor een behandeling in de basis-GGZ heb je een verwijzing van de huisarts nodig. Met verwijzing vergoedt je zorgverzekering de behandeling, maar controleer dit altijd even voor de zekerheid! Je moet wel je eigen risico betalen. Je huisarts kan je advies geven over welke hulp er in jouw buurt beschikbaar is. Je kunt hulp krijgen bij een grotere instelling, bijvoorbeeld in Amsterdam bij GGZ inGeestof Arkin. Daarnaast zijn er tal van kleine praktijken en vrijgevestigde psychologen.


Specialistische GGZ

De specialistische GGZ (SGGZ) geeft langdurende zorg voor zwaardere psychische klachten. Zo worden complexe angst- of depressieklachten, persoonlijkheidsstoornissen of zware verslavingsproblematiek hier behandeld. Je wordt hierbij vaak behandeld door een behandelteam, waar meestal in ieder geval een GZ-psycholoog en een psychiater deel van uitmaken. Voor een behandeling in de specialistische GGZ heb je een verwijzing nodig van de huisarts of van je behandelaar in de basis-GGZ. Ook hierbij geldt dan dat je zorgverzekering in principe de behandeling vergoedt, maar je wel je eigen risico betaalt. Je huisarts kan je advies geven over welke hulp bij jouw klachten past. De huisarts bepaalt daarnaast bij een doorverwijzing of de klachten passend zijn voor een behandeling in de BGGZ of SGGZ. Je zorgverzekeraar heeft sinds 2018 inzicht in de wachtlijsten bij de verschillende GGZ-instellingen bij jou in de buurt.


e-Health

Ook online behandelingen of ‘e-health’ worden toegepast in de psychische zorg. Je kunt daar vaak zelfstandig mee aan de slag. Bijvoorbeeld met anonieme cursussen, waarin je meer leert over de mechanismen die klachten kunnen veroorzaken, en je handvatten geven om er beter mee om te gaan. Een mooi voorbeeld is snelbeterinjevel.nl van het Trimbos instituut, met online zelfhulp bij stress, slaapproblemen en piekeren. Ook bij de POH-GGZ, in de basis-GGZ en in de specialistische GGZ wordt gebruikgemaakt van e-health. Meestal gebeurt dit in een ‘blended’ vorm, waarbij online hulp met gesprekken worden gecombineerd.


Meer weten?

Je kunt altijd bij De Advieswinkel terecht om door te spreken wat de mogelijkheden zijn voor hulp. Onze vrijwilligers kunnen dan samen met jou uitzoeken welke zorg het beste bij je past en hoe je daar komt.